Cantavil Hoàn Cầu

Khuyến Mãi Thuê Mới

Khách thuê Căn hộ dịch vụ được dùng Nệm Kymdan mới
+   Nệm Kymdan trong Phòng ngủ lớn dày 10cm
+   Nệm Kymdan trong Phòng ngủ nhỏ dày 5-7cm